top of page

Mandag 10. mars inviterte Høybråten Sangforening til "mini-sangtreff" for nye medlemmer på Vardeheim. Sangforeningen bød på øl og pølser, litt sang og informasjon om koret. På forhånd hadde kormedlemmene delt ut løpesedeler i postkassene på Høybråten, Stigenga og deler av Stovner, og stått på jernbanestasjoner og på Stovner Senter en ettermiddag og delt ut informasjon. Resultatet så langt i 2014 er seks nye kormedlemmer, og det er vi godt fornøyd med. Hvis det er flere som ønsker å bli med, er det bare å møte opp på Vardeheim mandag kl. 19.00.

høybråten sangforening

 

bottom of page