top of page

Aktiviteter i 2021

Øvelser hver mandag kl. 19 - 22 på Vardeheim

 

Våren 2021

P.g.a. koronarestriksjonene er øvelsene inntil videre avlyst. Vi håper å starte opp igjen etter sommerferien.

 

 

 

bottom of page